Na Petřín nás (vy)táhne lano z Bohumína

Lana specifické konstrukce a délce 600 metrů dodává naše společnost pro lanovku na Petřín v pravidelných intervalech už přes 50 let.

V rámci pravidelné obměny proběhne další dodávka lana v září letošního roku. Jedná se o tažné lano, které soupravu táhne po kolejích.

Jak tažná, tak brzdná lana zde dodáváme pravidelně přes českého partnera, který je zároveň instaluje a zajišťuje následnou inspekci a servis.

Petřínská lanovka je něco mezi výtahem a vlakem. Visí na laně, ale zároveň souprava jede po kolejích. Je hojně navštěvovaným výletním místem, z horní stanice se otevírá překrásný pohled na Pražský hrad i na hlavní město.

Délka lanové dráhy je 510,4 m s převýšením 130,45 m. Svůj provoz zahájila v roce 1891, její pohon byl tehdy na vodní převahu. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému městské hromadné dopravy Prahy.