Společenská Odpovědnost Firem (CSR)

Jsme si plně vědomi své společenské odpovědnosti ke svému okolí. Odrazem je trvalá spolupráce s městem Bohumín a místními organizacemi ve školství, zdravotnictví a sportu.

Filozofií naší společnosti je poskytovat sponzorské příspěvky na zdravotní péči a sociální oblast hlavně v blízkém okolí naší firmy. Financujeme nejen instituce, fyzické osoby, ale i veřejně prospěšné organizace.

Podporujeme

v oblasti zdravotnictví:Bohumínskou městskou nemocnici a.s.
v oblasti školství:Střední škola Bohumín, příspěvková organizace
Gymnázium Františka Živného v Bohumíně

Nepeněžité dary v rámci propagace technického učení

Mateřská škola ul. Čáslavská (Kulíšek)
Mateřská škola ul. Nerudova
Mateřská škola FIT ul. Okružní
Mateřská škola Rafinerský lesík
Mateřská škola ul. Smetanova (Skřivánek)
Mateřská škola v Záblatí
Mateřská škola Skřečoň
Mateřská škola v Kamenné
v oblasti sportu:Tělocvičná jednota Sokol Bohumín
SK Slávia Orlová z.s.
sportovní aktivity našich zaměstnanců
v sociální oblasti:Centrum rodiny BOBEŠ z.s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých , oblastní organizace Karviná
Nadační fond IMPULS
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – SPCCH Bohumín
ostatní:Svaz dobrovolných hasičů Skřečoň
Česká hutnická společnost z.s.