Historie společnosti

1885

Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu

1888

Zahájení provozu slévárny na výrobu litinových radiátorů

1896

Moravskoslezská a.s. pro drátěný průmysl postavila v Bohumíně drátovnu

1906

Zavedení výroby pozinkovaného drátu, první linka tohoto druhu v Evropě

1913

Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi

1927

Zahájení výroby patentovaného drátu

1945

Znárodnění podniku

1949

Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin

1958

Spojení dvou původně samostatných podniků do jednoho s názvem Železárny a drátovny Bohumín

1960

Otevření nového provozu pro výrobu patentovaného drátu

1978

Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik

1993

Převedení státního podniku na akciovou společnost ve státním vlastnictví s názvem ŽDB a.s.

1994

Dokončení privatizace kupónovou metodou a soukromými investory

1995

Valná hromada společnosti zvolila do představenstva a dozorčí rady představitele většinových vlastníků

1998

Slavnostní otevření prvního společného podniku Bekaert-ŽDB Bohumín, s.r.o.

2003

Rozdělení Závodu na pět dílčích závodů:

  • závod Drátovna tažírna patentovaného drátu
  • závod Drátovna tažírna nepatentovaného drátu
  • závod Lanárna
  • závod Ocelové kordy
  • závod Pérovna a průvlakárna

2006

Spojení závodu Drátovna TPD a Drátovna TND v jeden celek s názvem Drátovna.

2010

Začlenění závodu Ocelové kordy pod Drátovnu

2011

Začlenění závodu Lanárna a provozu výroby průvlaků pod Drátovnu

2012

Projekt rozdělení odštěpením a vznik samostatné společnosti ŽDB DRÁTOVNA, a.s.

2012

Od 1. října 2012 je ŽDB Drátovna a.s. novou dceřinou společností Třineckých železáren – Moravia Steel

2013

Implementace a zprovoznění informačního systému SAP v celé společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

2014

Zahájení projektu „Modernizace provozu Tažírna nepatentovaného drátu – 1. etapa“

2017

Uvedení Mořírny Tažírny patentovaného drátu do opětovného provozu, a to pouhý jeden rok od vzniku požáru na tomto provoze

2018

Zahájení realizace projektu „Modernizace provozu Tažírna nepatentovaného drátu – 2. etapa“

2020

Výstavba nové expediční haly provozu Tažírna nepatentovaného drátu a její uvedení do provozu