ŽDB DRÁTOVNA a.s. sleduje svou uhlíkovou stopu

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. V případě výrobních firem stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisí s jejich činností.

Výchozím rokem pro stanovení emisí skleníkových plynů v ŽDB DRÁTOVNA a.s. se stal rok 2022. Závazkem společnosti do budoucna je zpracování politiky sledování a snižování emisí skleníkových plynů.  Tato aktivita je vyvolána nejen obecnými požadavky na snížení škodlivých emisí v rámci výrobní produkce, ale je také reflexí na závazky klíčových zákazníků naší společnosti.