Známe nejlepší zaměstnance roku 2023

Slavnostního vyhlášení jedenácti OSOBNOSTÍ ŽDB DRÁTOVNA pro rok 2023 se ujal výkonný ředitel společnosti, Petr Adamek. Všichni ocenění obdrželi kromě finanční odměny unikátního drátěného rytíře, za jehož design a výrobu vděčíme zaměstnancům provozu Pérovna.