ŽDB Drátovna dodává lana pro těžbu mědi

Čtyři šestipramenná lana o celkové hodnotě 4 mil. Kč si u bohumínského výrobce objednala významná polská těžební společnost, která se specializuje na těžbu mědi.  Každé z lan má délku 1300 metrů a bude sloužit k synchronnímu zdvihu kádě s touto vytěženou surovinou. Zakázka byla expedována na konci května prostřednictvím dvou kamionů se speciálně upravenou podlahou vhodnou pro umístění velkorozměrných ocelových bubnů, na kterých byla lana navinuta.

Samotná přejímka za účasti techniků ŽDB Drátovna pak následovala na počátku června. Obecně totiž v této branži platí pravidlo, že každé lano, které je dodáno do těžebního průmyslu, musí být z bezpečnostních důvodů zkontrolováno znalcem v oblasti těžních technologií.

Jedná se o již čtvrtou úspěšnou objednávku tohoto typu lan. Stejnému zákazníkovi jsme v minulosti dodávali např. vyrovnávací nebo zdvihací lana. Objemy se snažíme do budoucna navyšovat tak, abychom se stali významným dodavatelem daného typu lan stejně jako tomu je v lanech pro branži černouhelných dolů“, uzavřel manažer prodeje provozu Lanárna, Ing. Jiří Foltyn.