Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2022

ŽDB DRÁTOVNA a.s., provoz Drátěná výroba Kamenná, oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1. 1. 2022 jsou zavedeny nové ceny vodného, které bylo schváleno takto: vodné 32,016 Kč/m3 bez DPH.

Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného je především splnění zákonem daných norem a opatření, dále pak navýšení nákladů pro provozování vodovodu. Jedná se především o neustálé navyšování cen za energie, mzdy, materiál a dalších složek potřebných pro úpravu a distribuci vody.

I přes značnou snahu o úspory v ostatních nákladech nelze nárůst cen zastavit. Celkové zvýšení ceny vodného a stočného oproti r. 2021 představuje bez DPH částku v součtu 1,524 Kč/m3.