Získání certifikátu pro dodávky do jaderného průmyslu je prestiž!

Po úspěšném a náročném auditu získala společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. certifikát schváleného dodavatele opravňujícího k dodávkám předepjatých drátů do betonové výztuže pro Jadernou elektrárnu Temelín.

Certifikát dodavetel pro ČEZ / Temelín

„Získání tohoto oprávnění považujeme za prestiž. Zařadili jsme se tak mezi zhruba 200 dodavatelů, kteří splňují požadavky specifikované zákazníkem a jsou pro Jadernou energetiku ČEZ schváleni“, doplnil obchodní ředitel, Ing. Jan Macháč, MBA.

Zakázka o celkové hodnotě 6,5 mil. Kč bude realizována v období 2022 až 2023. Společnost s více než 135letou tradicí je největším výrobcem patentovaného drátu a lan v České republice. Své výrobky dodává nejen do zemí Evropy, ale taktéž do vzdálenějších koutů světa jako např. Brazílie, Ekvádoru, Číny a dalších.