ŽDB Drátovna věnovala nemocnici v Bohumíně peníze na tři nová infuzní křesla

Peněžitý dar ve výši 100 tisíc korun darovala Bohumínské nemocnici dceřiná společnost Třineckých železáren, firma ŽDB Drátovna v Bohumíně. Peníze bohumínská nemocnice použije na nákup tří nových infuzních křesel na ambulanci léčby bolesti.

Dar ŽDB Drátovny pokryje veškeré náklady na pořízení tří nových moderních infuzních křesel, kteráposlouží pacientům s plicním onemocněním, jež vyžaduje ambulantní podání bronchodilatačních infuzí. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo infuzní křesla pro naše pacienty získat. Dosud používaná křesla byla zcela nevyhovující, prakticky již neodpovídala požadavkům na provoz zdravotnického zařízení,“ říká primář ARO oddělení Petr Beneš.

Bohumínská městská nemocnice – ambulance infuzní léčby (foto: Bohumínská Městská Nemocnice)

Výhodou nových křesel je jednak jejich stabilita, omyvatelnost a zejména možnost měnit polohu. Právě tuto funkci jistě mnozí pacienti ocení, neboť setrvávat v jedné poloze dvě až tři hodiny bývá pro řadu nemocných velmi obtížné. Infuzní křesla jsou vybavena automatickým zařízením, kterým si pacient může sám zvolit pozici. Od úplného sedu do vodorovné polohy.

ŽDB Drátovna věnovala Bohumínské nemocnici sponzorský dar již několikrát. V posledních letech například poslala finanční prostředky na nákup nových antidekubitních matrací, vybavení chirurgických sálů nebo přispěla na koupi defibrilátoru. „Jsme jeden znejvětších zaměstnavatelů na Karvinsku a cítíme zodpovědnost vůči regionu, vněmž naši zaměstnanci žijí. Oni sami ijejich rodiny využívají Bohumínskou nemocnici, proto jsme serozhodli vposledních letech směřovat dary do tohoto zdravotnického zařízení,“ sdělil Petr Adamek, předseda představenstva ŽDB Drátovna, která zaměstnává zhruba 1000 lidí z Bohumína a blízkého okolí.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel

tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Mgr. Petr Rudzki, MBA
vedoucí marketingu
Bohumínská Městská nemocnice

mobil: 602 396 129
e-mail: rudzki@nembo.cz
www.nembo.cz