Dodávky pro předního výrobce spojovacího materiálu pro automobilový průmysl zahájeny

Od ledna 2024 jsme zahájili sériové dodávky tažených a žíhaných šroubových drátů do závodu Nedschroef v Alteně. Samotnému podpisu kontraktu předcházely zkušební dodávky, ve kterých jsme obstáli na výbornou nejen po stránce kvality materiálu, ale rovněž díky zajímavé ceně a referenčním dodávkám našim stávajícím zákazníkům, kteří jsou svou významností na trhu srovnatelní se skupinou Nedschroef.

Do německé Alteny budeme dodávat širokou škálu drátu od průměru 3,47mm do 8,24 mm. Většinový podíl zaujímají dráty tenkých průměrů okolo 5 mm určené k výrobě šroubů. Zajímavý je rovněž objem dodávek s výhledem expedice až 250 tun měsíčně.

Skupina Nedschroef je pravděpodobně největším výrobcem spojovacího materiálu pro auto průmysl v Evropě. Obchodní příležitosti se nám rýsují také v dalších šesti závodech skupiny v Německu, Dánsku a Nizozemí, kde buďto aktuálně jednáme o zkušebních dodávkách nebo již jsme v režimu samotného testování.