NAPSALI O NÁS

ŽDB Drátovna vylepšuje zázemí pro zaměstnance

Nové zázemí pro zhruba tři stovky zaměstnanců v podobě nových šaten a sociálního zařízení v takzvané železárenské části dokončí do konce ledna příštího roku společnost ŽDB Drátovna v Bohumíně. Vedení firmy tak pokračuje ve vylepšování podmínek pro své zaměstnance

„Podařilo se nám významnou měrou zlepšit sociální zázemí našich pracovníků. Nejprve jsme začali vylepšovat podmínky provozních zaměstnanců, proto jsme prioritně opravili toalety, svačinárny a provozní kanceláře. Následně jsme zrekonstruovali kantýnu a jídelnu v „drátovenské“ části a také centrální šatny provozů Tažírna nepatentovaného drátu, Lanárna a Pérovna,“ uvedl předseda představenstva a výkonný ředitel ŽDB Drátovna Petr Adamek.

Letos firma pokračuje s rekonstrukcemi výrobních a administrativních budov. „Pro lepší představu doplním, že se rozprostíráme na ploše odpovídající 50 fotbalovým hřištím,“ uzavřel Petr Adamek. Podle něj je o zaměstnance třeba pečovat, pokud chce firma být i nadále jedním z klíčových zaměstnavatelů na Bohumínsku.

ŽDB Drátovna coby dceřiná společnost Třineckých železáren – Moravia Steel hodlá letos vyrobit 130 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Vývoz se v současné době na celkové produkci podílí 80 procenty, rozhodujícími exportními regiony jsou trhy zemí západní a střední Evropy. Zaměstnává 900 lidí převážně z Bohumína a okolí.

9.11.2022, OKO