Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2023

Ceny vodného pro rok 2023

ŽDB DRÁTOVNA a.s., provoz Drátěná výroba Kamenná oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2023 budou zavedeny nové ceny vodného, které bylo společností ŽDB DRÁTOVNA a.s., provoz Drátěná výroba Kamenná schváleno takto (bez DPH):

Vodné 35,86 Kč/m3 bez DPH

   Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného je především navýšení nákladů pro provozování vodovodu, dále pak splnění zákonem daných norem a opatření. Jedná se především o stálé navyšování cen za energie, mezd, materiálu a dalších složek potřebných pro úpravu a distribuci vody.

   I přes značnou snahu o úspory v ostatních nákladech nelze nárůst cen zastavit. Celkové zvýšení ceny vodného a stočného proti r.2022 představuje bez DPH částku v součtu 3,84 Kč/m3.