Úroveň pracovního prostředí je zrcadlem managementu

Každá efektivně řízená výrobní společnost implementuje ve výrobě tři základní aktivity, kterými jsou péče o pracovní prostředí, eliminace plýtvání a standardizace výrobních procesů. Prostřednictvím 5S se tak vytváří organizované, efektivní a produktivní pracovní prostředí, ve kterém si zaměstnanci osvojují disciplínu, která je tolik důležitá pro dosahování vysoké kvality ve výrobě.

ŽDB Drátovna nyní model 5S rozšiřuje o faktory jakými jsou bezpečnost práce (6S) a ekologie (7S). Zatímco 6S se zaměřuje na obecný stav BOZP, kontroluje stav výrobních pomůcek, používání osobních ochranných pracovních prostředků a dostupnost havarijních prostředků, 7S jde tzv. ještě dál a zaměřuje se na správné ukládání a třídění odpadů, na úniky kapalin a olejů a taktéž na skladování chemických látek.

Způsob zavádění do praxe je detailně zpracovaný ve vydané metodice a vyžaduje proaktivní zapojení všech zaměstnanců. Nejedná se o aktivity, které vznikají spontánně, hlavní roli a odpovědnost za jejich zavádění mají odborní ředitelé, vedoucí provozů, vedoucí úseků a mistři, kteří jsou pověřeni nejrůznějšími audity a prováděním pravidelných pochůzek, při kterých se kontroluje dodržování veškerých uvedených procesů.

Z každé pochůzky nebo auditu je pak formou zápisu předávána odpovědným osobám zpětná vazba. Jelikož se jedná o proces směřující z hierarchického hlediska „shora dolů“, je nezbytné na všechny výše uvedené procesy dohlížet, zdali jsou skutečně prováděny.

Proto můžeme říci, že dohled nad těmito aktivitami nikdy nekončí. Nejde pouze o dodržování příkazů a jejich kontrolu, nýbrž o nastavení správného způsobu myšlení všech zaměstnanců.