Projekt ÚSPORY ENERGIE BUDOVY ŠATEN V ŽDB DRÁTOVNA A.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zlepšit tepelně technické vlastnosti
objektu a snížit spotřebu energie na vytápění a osvětlení, snížení
ztráty v rozvodech tepla a dalších energetických medií.

Dokument projektu